Projekter

Projekter


Gnistprisen

Gnist-prisen ble opprettet våren 2017, og er en pris som blir delt ut til et lag som opplærer i folkedans for barn og unge. Gnist-prisen er på      15 000 kr, og skal deles ut årligt t.o.m. Landskappleiken 2021. Formålet med prisen er å støtte lag som jobaer med å skape et godt læringsmiljø blant barn og unge som danser folkedans. Tidspunkt for utdelinga av Gnist-prisen 2020 blir offentleggjort lørdag 3. okt.


Eva Fischer fortel om bakgrunnen for opprettingen av prisen:

” Min erfaring er at folkedansemiljøet er et godt miljø for barn og
unge, og vi har derfor lyst å støtte opp om det. Dette ved at gi penge til lag som jobber med
både nivå og læringsmiljø i laget sitt. Lagene er en arena der en får opplæring, utvikler seg
sammen, og der en kan føle seg hjemme. Det er viktig at barn og unge som driver med
folkedans har et lag der alle har en plass, uansett ferdigheter og ambisjonsnivå.
Lagene har mange viktige funksjoner, og har blant annet en viktig rolle i samarbeid med
kappleiker, og i å støtte opp om de som konkurrerer, uansett hva resultat de får.
Ungdommer er en sårbar aldersgruppe, og det er viktig at lagene jobber slik at de tar vare på
dem. Ungdommene er også forbilder for nye dansere, og derfor viktige i
rekrutteringsarbeidet. Det er motiverende at flere driver med samme hobbyen på en plass,
og at man har et lag som er kjekt å være med i.”
Gnistprisen 2020

Vi gratulerer Leikaringen i BUL Oslo som vinnere av Gnistprisen 2020, du kan lese mere her, og se film her.Foto: Thor Hauknes.  Vinnarane av Gnist-prisen 2019: FolkemusikkUNG